Homepage

Homepage

Behoefte aan oplaadpunten voor fietsen

By | augustus 8th, 2017|Categories: Geen categorie|

  De ANWB heeft in 2016 onderzoek gedaan naar het recreatieve fietsen in Nederland. 32% van de recreatieve fietstochten wordt gemaakt met een E-bike. In Zeeland ligt dat percentage zelfs op 37% Het zelfde onderzoek [...]

KERNCIJFERS VRIJETIJDSECONOMIE ZEELAND 2016

By | juli 8th, 2017|Categories: Geen categorie|

CBS telde 10,1 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2016. Dit is een record-aantal, voor het eerst is de grens van 10 miljoen overnachtingen gepasseerd. 50,7% hiervan betreft Nederlandse gasten, 49,3% komt uit het buitenland. De buitenlandse markt groeit [...]

Voorbereid op privacywetgeving AVG in tien stappen

By | juli 2nd, 2017|Categories: Regelgeving|

Voorkom een boete, bescherm de privacy van je klanten. Net gewend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Vanaf 25 mei 2018 krijg je te maken met de grote Europese broer: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). [...]

Aangifte doen van diefstal voor buitenlandse toeristen.

By | juli 1st, 2017|Categories: Veiligheid|

Voor onze buitenlandse gasten geldt er een iets andere wijze van aangifte doen dan voor onze eigen inwoners. Dat komt omdat zij geen DigiD hebben en digitaal geen aangifte kunnen doen. Speciaal voor hen zijn [...]

Vergoeding bij storing internet en telefoon

By | juni 21st, 2017|Categories: Geen categorie|

Wat verandert er? U moet bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten uw klanten compenseren. Compensatie wordt verplicht bij een storing die langer duurt dan 12 uur. De vergoeding wordt gekoppeld aan de [...]

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

By | juni 21st, 2017|Categories: Regelgeving|

Wat verandert er? Straks kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig [...]

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

By | juni 21st, 2017|Categories: Regelgeving|

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen [...]

Nieuwe Arbowet: alles op orde?

By | juni 21st, 2017|Categories: Regelgeving|

In 2017 verandert de Arbowet. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt [...]