Workshop Circular Business Design Track voor Zeeuwse ondernemers in de recreatie- en watersport


Impuls Zeeland, Provincie Zeeland en HISWA-RECRON organiseren in maart a.s. een Circular Business Design Track speciaal voor de ondernemers in de recreatie én watersport

Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca


Rookruimten in horeca-inrichtingen zijn, na een arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019, met onmiddellijke ingang verboden.

De VNG heeft een checklist opgesteld

Innovatievouchers verblijfsrecreatie voor ondernemers in de gemeente Veere


Ondernemers in de verblijfsrecreatie in de gemeente Veere met innovatieve plannen voor hun bedrijf kunnen gebruik maken van innovatievouchers

CURSUS

Bedrijfshulpverlener


Ook dit jaar bieden we een nieuwe voorjaarsronde BHV-cursussen aan. We willen u van harte uitnodigen (opnieuw) deel te nemen.

Groene Inspiratieprijs VeereBiologisch groenteteeltbedrijf Zeeuws Hof uit Biggekerke heeft  de Groene Inspiratieprijs Veere 2019 gewonnen.

€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart


Met de uitkomsten van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme hebben we beeld van de factoren die een rol spelen bij de balans tussen leefbaarheid en toerisme

Toeristische Impuls


Financiële impulsen voor ondernemers vanuit de Gemeente Veere

Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het fonds Toeristische Impuls Veere en de gevraagde documenten stuurt u naar Ralf Beije

r.beije@veere.nl

Innovatievoucher


Informatie over Innovatievouchers voor verblijfsaccommodaties is te vinden op:

 https://www.impulszeeland.nl/nl/nieuws/innovatievouchers-verblijfsrecreatie

Uitstallingennota


Een bewust ‘bescheiden’ beleid met een vergunningsvrij stelsel voor uitstallingen. Het nieuwe beleid levert een bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en de (cultuurhistorische) uitstraling van de gemeente Veere.

Inschrijven nieuwsbrief

* verplichte velden
HOME ARCHIEF ORGANISATIES CONTACT

Kansen en knelpunten op weg naar de Omgevingswet


Overheden bereiden zich volop voor op de Omgevingswet, die na lang uitstel in 2021 moet worden ingevoerd. Met instemming van de Eerste Kamer dinsdag met de Invoeringswet Omgevingswet is de inwerkingtreding ervan weer een stap dichterbij. Toch zijn er nog voldoende hordes te nemen. In aanvulling op een eerdere nieuwsbrief, die in het teken stond van de stand van zaken, brengt Stadszaken deze keer de kansen en uitdagingen op weg naar implementatie van de Omgevingswet in kaart.


'De markt wil geen nummer meer zijn'

De Omgevingswet stelt nieuwe eisen aan integraal werken, samenwerkingsverbanden en participatieprocessen.

Tegelijkertijd zijn er veel beperkingen, te beginnen met de schaarse ruimte in onze stedelijke omgeving.

Landschap verdient volwaardige plek in het ruimtelijk beleid


Ons landschapsbeleid is in 2012 gedereguleerd en de zorg voor het landschap heeft geen volwaardige plek gekregen in de Omgevingswet.

Stedelijke kavelruil in Omgevingswet: 'gesprek brengt partijen in beweging

Met de onlangs aangenomen Aanvullingswet grondeigendom maakt stedelijke kavelruil straks onderdeel uit van de Omgevingswet..