Subsidie duurzaamheidsscans voor bedrijven en bedrijventerreinen


Het uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheden voor verduurzaming en energiebesparing op bedrijventerreinen

Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca


Rookruimten in horeca-inrichtingen zijn, na een arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019, met onmiddellijke ingang verboden.

De VNG heeft een checklist opgesteld

Innovatievouchers verblijfsrecreatie voor ondernemers in de gemeente Veere


Ondernemers in de verblijfsrecreatie in de gemeente Veere met innovatieve plannen voor hun bedrijf kunnen gebruik maken van innovatievouchers

CURSUS

Bedrijfshulpverlener


Ook dit jaar bieden we een nieuwe voorjaarsronde BHV-cursussen aan. We willen u van harte uitnodigen (opnieuw) deel te nemen.

Groene Inspiratieprijs VeereBiologisch groenteteeltbedrijf Zeeuws Hof uit Biggekerke heeft  de Groene Inspiratieprijs Veere 2019 gewonnen.

€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart


Met de uitkomsten van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme hebben we beeld van de factoren die een rol spelen bij de balans tussen leefbaarheid en toerisme

Inschrijven nieuwsbrief

* verplichte velden

Kansen en knelpunten op weg naar de Omgevingswet


Overheden bereiden zich volop voor op de Omgevingswet, die na lang uitstel in 2021 moet worden ingevoerd. Met instemming van de Eerste Kamer dinsdag met de Invoeringswet Omgevingswet is de inwerkingtreding ervan weer een stap dichterbij. Toch zijn er nog voldoende hordes te nemen. In aanvulling op een eerdere nieuwsbrief, die in het teken stond van de stand van zaken, brengt Stadszaken deze keer de kansen en uitdagingen op weg naar implementatie van de Omgevingswet in kaart.


'De markt wil geen nummer meer zijn'

De Omgevingswet stelt nieuwe eisen aan integraal werken, samenwerkingsverbanden en participatieprocessen.

Tegelijkertijd zijn er veel beperkingen, te beginnen met de schaarse ruimte in onze stedelijke omgeving.

Landschap verdient volwaardige plek in het ruimtelijk beleid


Ons landschapsbeleid is in 2012 gedereguleerd en de zorg voor het landschap heeft geen volwaardige plek gekregen in de Omgevingswet.

Stedelijke kavelruil in Omgevingswet: 'gesprek brengt partijen in beweging

Met de onlangs aangenomen Aanvullingswet grondeigendom maakt stedelijke kavelruil straks onderdeel uit van de Omgevingswet..

RiVM


Nieuws met betrekking tot Coronavirus Covid-19

  Actuele informatie met betrekking op het coronavirus is te vinden op de website van het RiVM


coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld


De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open.


Horeca dicht


Bezorgen en thuisbezorgen mag doorgaan, afhalen nu ook. Maar vermijd drukte, zorg dat je niet met andere mensen dicht op elkaar staat en laat mensen bij afhalen hun consumpties mee naar huis nemen (niet ter plaatse opeten).

Het kabinet heeft besloten om, vanwege het Coronavirus, economische maatregelen te nemen.

Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.


Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

MEER INFORMATIE

De gemeente Veere bereidt pakket belastingmaatregelen voor

De gemeente begrijpt dat ondernemers en verenigingen door de Corona-crisis in moeilijkheden kunnen komen. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten hebben we een pakket met maatregelen om de lastendruk te verlichten. Het gaat om de mogelijkheid om gemeentelijke belastingen die te maken hebben met bedrijfspanden later te voldoen. Bijvoorbeeld OZB en rioolheffing.

MEER INFORMATIE


Het coronavirus: check hier je regelingen

 

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn.


Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.


MEER INFORMATIE


Veelgestelde ondernemers­vragen over corona


De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen.


Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over corona

MEER INFORMATIE


Corona-coach

De gemeente Veere hoopt het dagelijkse leven binnen de anderhalve meter samenleving weer snel op gang te krijgen met speciale vrijwilligers die mensen op een positieve manier onder andere helpen om zich te houden aan de 1,5 meter afstand.


MEER INFORMATIE

Gebruik openbare ruimte in coronatijd

Het college staat positief tegenover initiatieven en creatieve ideeën vanuit de Veerse ondernemers om binnen kaders mee te denken over mogelijkheden om de gevolgen van het coronavirus te verzachten


MEER INFORMATIE

Corona gerelateerde vragen


Vragen of opmerkingen over het coronavirus? Maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier corona.

U kunt u vraag ook mailen naar corona@veere.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk antwoord.

OndernemersmanagerVeere CORONA-VRAAG-ANTWOORD ARCHIEF ORGANISATIES CONTACT