De Bedrijven Investeringszone Domburg, kortweg BIZ Domburg genoemd is een initiatief van de Ondernemersvereniging OBD die na heel veel en vooral zorgvuldig overleg de ondernemers in Domburg vragen het initiatief te ondersteunen door ja te stemmen tijdens de stemronde die in de week van 13 november zal starten. Het initiatief is vooral bedoeld ter promotie en instandhouding/verbetering  van het economisch klimaat in Domburg. Op 9 november 2017 besluit de Veerse raad of zij aan dit initiatief willen meewerken door de hiervoor benodigde verordening vast te stellen. Meer weten?…. download dan de documenten hieronder omschreven.

Het Raadsvoorstel zoals het in de vergadering van 9 november 2017 behandeld wordt

De uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Veere en de OBD

De conceptverordening waarin o.a. de heffing wordt geregeld

Leaflet BIZ Domburg

Kaart van het gebied waar de BIZZ voor zal gelden

Om het voor u makkelijk te maken is er een pagina ingericht met veel gestelde vragen en antwoorden. Ga hier naar de pagina Q en A