In de maand mei heeft de gemeente Veere controles uitgevoerd op de naleving van de regels ten aanzien van de leeftijdsgrenzen en alcohol.

De handhaving is uitgevoerd met een mystery shopper en heeft zich vooral gefocust op de vergewisplicht en het daadwerkelijk schenken.

Gemeente Veere

Alle gecontroleerde bedrijven hebben hierover een brief gehad van de gemeente waarin de constateringen zijn benoemd. Ook als er wel is voldaan aan de regels is er een brief gestuurd met de boodschap dat het bedrijf op dat moment voldeed aan de regels.

In de brief geeft de gemeente Veere duidelijk aan wat de consequenties kunnen zijn als er bij herhaling geconstateerd wordt dat uw bedrijf niet aan de regels voldoet op dit punt.

Informatieochtend

Daar de consequenties serieus impact kunnen hebben en de gemeente liever niet overgaat tot boetes of bestuurlijke dwangmaatregelen wordt er een informatieochtend georganiseerd met als gespreksthema “wat te doen om het nalevingsgedrag te verbeteren”

Alle horecaondernemers worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt gehouden op 26 juni om 11.00 uur in het gemeentehuis te Domburg. U kunt zich aanmelden via onderstaande link.

Aanmelden

Hier aanmelden

Bent u verhinderd en wilt u meer weten dan kunt contact opnemen met dhr. Jos van de Graaf van de gemeente Veere (jp.van.de.graaf@veere.nl) of met de Ondernemersmanager Dick van der Velde (06 20 39 57 28 info@ondernemersmanagerveere.nl).