Brief van de Burgemeester over de jaarwisseling

//Brief van de Burgemeester over de jaarwisseling

Brief van de Burgemeester over de jaarwisseling

Geachte…

Nog twee maanden en we zijn alweer in 2019. We starten met de voorbereidingen voor de komende jaarwisseling. We willen er weer voor iedereen een feest van maken, met zo weinig mogelijk schade en overlast. Dat kan alleen met uw hulp!

Ideeën/wensen/opmerkingen

Onze aanpak van de afgelopen jaren droeg bij aan een feestelijke en rustige jaarwisseling. Natuurlijk kan het altijd beter! Als u bepaalde wensen, opmerkingen of ideeën heeft willen wij graag, daar waar mogelijk, hulp bieden bij het organiseren. Maar ook kwetsbare objecten, zoals leegstaande gebouwen, locaties waar overlast kan ontstaan en plaatsen waar vreugdevuren(zijn beleidsregels voor vastgesteld) worden gehouden. Het is belangrijk dat u dit doorgeeft aan ons.

Draaiboek jaarwisseling

In het samen te stellen draaiboek jaarwisseling maken we inzichtelijk waar alle activiteiten plaatsvinden. Dit draaiboek wordt gedeeld met alle veiligheidspartners.

Vuurwerk

Particulieren mogen vuurwerk afsteken van 31 december 2018 18.00 uur tot 1 januari 2019 02.00 uur.

Carbid schieten.

Om het carbidschieten beter te reguleren is in 2015 een nieuw artikel in de APV van de gemeente Veere opgenomen. Carbidschieten mag alleen plaatvinden op 31 december 2018 van 10.00 tot 17.00 uur. Wij vragen u dit tenminste 14 dagen van tevoren te melden bij de gemeente Veere (jc. van.den. broeke@veere.nl). Deze melding is voorzien van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten en een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend. De afstand moet 75 meter van de woonbebouwing gelegen zijn en tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg (bijvoorbeeld verpleeghuis, verzorgingshuis).

Campagne vuurwerkafval.

Na Oud en Nieuw ligt er altijd veel vuurwerkafval op straat. Deze vuurwerkresten zijn schadelijk voor het milieu en daarom is het belangrijk dat we ze samen opruimen. Zo zorgen we niet alleen voor een schone omgeving maar ook voor een betere sfeer in de buurt. Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk korte lontjes, verpakkingen en lege flessen zijn niet te voorkomen.  Maar we kunnen het wel samen opruimen. Daarom willen we dat iedereen weer meedoet met het ‘nieuwjaarsvegen 2019’. Meedoen is heel makkelijk. Het is een kleine moeite om in ieder geval het (eigen)vuurwerkafval op te ruimen. En daarnaast helpt het ook mee om ongelukken met niet afgestoken vuurwerk te voorkomen. De verkooppunten binnen onze gemeente delen weer speciale vuurwerkafvalzakken uit. Zo willen wij de burgers bewust maken van de gevolgen van vuurwerkafval en daarmee te stimuleren om zelf het betreffende afval op te ruimen.

Aanvragen vreugdevuur en/of carbidschieten

Wanneer u een vreugdevuur wilt houden en/of carbid gaan schieten, vragen wij u dit van te voren aan te vragen bij de gemeente. Geen toestemming van de gemeente betekent geen vreugdevuur of carbidschieten. Politie en BOA’s treden daar tegen op!

Een jaarwisseling is echt geslaagd als er nagenoeg geen schade is, er geen geweld tegen hulpverleners plaatsvindt en de vooraf gemaakte werkafspraken worden nageleefd. Daarom is uw inbreng ook zo belangrijk, zodat we gericht kunnen handhaven, controleren en preventieve maatregelen nemen. Als we samen ons best doen krijgen we een mooie jaarwisseling en starten we weer met een schadevrij en schoon 2019!

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met:

Hans van den Broeke, telefoonnummer 0118-555 460 of mailen naar van.den.

Jeroen Viergever, telefoonnummer 0118-555 241 of

By |2018-10-31T18:27:36+00:00oktober 31st, 2018|Geen categorie|

About the Author: