Regelgeving

/Regelgeving

eherkenning voor ondernemers steeds meer een must!

By |2018-02-22T07:16:38+00:00februari 22nd, 2018|Regelgeving|

Wilt u digitaal zaken doen met een overheidsorganisatie? Zoals een vergunning of een subsidie aanvragen? Dan moet u mogelijk online inloggen met eHerkenning. Veel overheidsorganisaties maken hun diensten toegankelijk via eHerkenning. U moet hiervoor een eHerkenningsmiddel aanschaffen. Een eHerkenningsmiddel is een inlogsysteem met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Dit stappenplan helpt u bij het [...]

Ben u al klaar voor de nieuwe Richtlijn Pakketreizen?

By |2017-11-07T18:55:19+00:00oktober 8th, 2017|Regelgeving|

Ook verblijfsrecreatie, horeca en dagattracties krijgen met richtlijn te maken Op 1 juli 2018 treedt in heel Europa de nieuwe Richtlijn Pakketreizen in werking. Had voorheen alleen de reisbranche met deze richtlijn te maken, nu raakt deze regelgeving ook andere branches door het maximaal oprekken van de definitie pakketreis en de introductie van een heel [...]

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

By |2017-11-07T18:55:19+00:00september 7th, 2017|Regelgeving|

Wat is er veranderd? Grote ondernemingen kunnen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na [...]

Factsheets veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

By |2017-11-07T18:55:19+00:00september 7th, 2017|Regelgeving|

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel (voor meer informatie zie de factsheets [...]

Voorbereid op privacywetgeving AVG in tien stappen

By |2017-11-07T18:55:21+00:00juli 2nd, 2017|Regelgeving|

Voorkom een boete, bescherm de privacy van je klanten. Net gewend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Vanaf 25 mei 2018 krijg je te maken met de grote Europese broer: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leef je die niet na? Dan kun je een torenhoge boete verwachten. Bereid je nu al voor. MKB servicedesk besteed [...]

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

By |2017-11-07T18:55:21+00:00juni 21st, 2017|Regelgeving|

Wat verandert er? Straks kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na [...]

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

By |2017-11-07T18:55:21+00:00juni 21st, 2017|Regelgeving|

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers [...]

Nieuwe Arbowet: alles op orde?

By |2017-11-07T18:55:21+00:00juni 21st, 2017|Regelgeving|

In 2017 verandert de Arbowet. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Lees [...]

Bijeenkomst horeca leeftijdscontroles 26 juni in Domburg

By |2017-11-07T18:55:21+00:00juni 14th, 2017|Regelgeving|

In de maand mei heeft de gemeente Veere controles uitgevoerd op de naleving van de regels ten aanzien van de leeftijdsgrenzen en alcohol. De handhaving is uitgevoerd met een mystery shopper en heeft zich vooral gefocust op de vergewisplicht en het daadwerkelijk schenken. Gemeente Veere Alle gecontroleerde bedrijven hebben hierover een brief gehad van de [...]