Regelgeving

/Regelgeving

Ben u al klaar voor de nieuwe Richtlijn Pakketreizen?

By | 2017-11-07T18:55:19+00:00 oktober 8th, 2017|Regelgeving|

Ook verblijfsrecreatie, horeca en dagattracties krijgen met richtlijn te maken Op 1 juli 2018 treedt in heel Europa de nieuwe Richtlijn Pakketreizen in werking. Had voorheen alleen de reisbranche met deze richtlijn te maken, nu raakt deze regelgeving ook andere branches door het maximaal oprekken van de definitie pakketreis en de introductie van een heel [...]

Reacties uitgeschakeld voor Ben u al klaar voor de nieuwe Richtlijn Pakketreizen?

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

By | 2017-11-07T18:55:19+00:00 september 7th, 2017|Regelgeving|

Wat is er veranderd? Grote ondernemingen kunnen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na [...]

Reacties uitgeschakeld voor Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Factsheets veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

By | 2017-11-07T18:55:19+00:00 september 7th, 2017|Regelgeving|

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel (voor meer informatie zie de factsheets [...]

Reacties uitgeschakeld voor Factsheets veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

Voorbereid op privacywetgeving AVG in tien stappen

By | 2017-11-07T18:55:21+00:00 juli 2nd, 2017|Regelgeving|

Voorkom een boete, bescherm de privacy van je klanten. Net gewend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Vanaf 25 mei 2018 krijg je te maken met de grote Europese broer: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leef je die niet na? Dan kun je een torenhoge boete verwachten. Bereid je nu al voor. MKB servicedesk besteed [...]

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

By | 2017-11-07T18:55:21+00:00 juni 21st, 2017|Regelgeving|

Wat verandert er? Straks kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na [...]

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

By | 2017-11-07T18:55:21+00:00 juni 21st, 2017|Regelgeving|

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers [...]

Nieuwe Arbowet: alles op orde?

By | 2017-11-07T18:55:21+00:00 juni 21st, 2017|Regelgeving|

In 2017 verandert de Arbowet. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Lees [...]

Bijeenkomst horeca leeftijdscontroles 26 juni in Domburg

By | 2017-11-07T18:55:21+00:00 juni 14th, 2017|Regelgeving|

In de maand mei heeft de gemeente Veere controles uitgevoerd op de naleving van de regels ten aanzien van de leeftijdsgrenzen en alcohol. De handhaving is uitgevoerd met een mystery shopper en heeft zich vooral gefocust op de vergewisplicht en het daadwerkelijk schenken. Gemeente Veere Alle gecontroleerde bedrijven hebben hierover een brief gehad van de [...]

VAR-DBA voor zzp’ers: veelgestelde vragen

By | 2017-11-07T18:55:22+00:00 februari 6th, 2017|Regelgeving|

Eerder in 2016 werd de Wet DBA ingevoerd. Onderdeel van deze wet is de modelovereenkomst, opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Insteek van deze overeenkomst moet zijn dat er géén sprake is van loondienstverband. In de Wet DBA zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer (zzp'er) verantwoordelijk voor de (fiscale) gevolgen van de overeenkomst. Staatssecretaris Wiebes [...]