Regelgeving

/Regelgeving

VAR-DBA voor zzp’ers: veelgestelde vragen

By |2017-11-07T18:55:22+01:00februari 6th, 2017|Regelgeving|

Eerder in 2016 werd de Wet DBA ingevoerd. Onderdeel van deze wet is de modelovereenkomst, opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Insteek van deze overeenkomst moet zijn dat er géén sprake is van loondienstverband. In de Wet DBA zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer (zzp'er) verantwoordelijk voor de (fiscale) gevolgen van de overeenkomst. Staatssecretaris Wiebes [...]

Ontheffingen voertuigen strand en duin gemeente Veere

By |2017-11-07T18:55:22+01:00januari 16th, 2017|Regelgeving|

Het strand is in de eerste plaats bedoeld als locatie om zoveel mogelijk ongestoord en onbezorgd te kunnen recreëren. Vanuit dat oogpunt en het aspect veiligheid, streeft de gemeente Veere er naar om het aantal verkeersbewegingen van (motor-)voertuigen, tot een minimum te beperken. Om dit te realiseren, zijn er de nodige spelregels opgesteld. De gewijzigde [...]

Gratis scan voor zzp-ers

By |2017-11-07T18:55:23+01:00januari 8th, 2017|Regelgeving|

Vul de vragenlijst in of bel 053-8200286 voor direct advies. Weet u al of uw onderneming goed is ingedekt tegen problemen? Door middel van onze gratis juridische scan analyseren wij uw bedrijf. Vervolgens krijgt u passend advies van onze juristen over hoe uw onderneming nog veiliger kan ondernemen en wat daar voor nodig is. Dit kunnen algemene [...]

Belastingvoordeel in 2017 voor duurzame investeringen

By |2017-11-07T18:55:23+01:00januari 3rd, 2017|Regelgeving|

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2017 rekenen op fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor het jaar 2017 is er € 137 miljoen beschikbaar voor ondernemers die duurzaam willen investeren. Dat blijkt uit de Milieulijst 2017 die de Staatscourant [...]

Uniforme regels brandveiligheid overige plaatsen

By |2017-11-07T18:55:23+01:00december 24th, 2016|Regelgeving, Veiligheid|

Wat verandert er? Er komen landelijk uniforme, duidelijke regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De vernieuwde regels gaan gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen. Nu zijn deze regels nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar deze zijn niet [...]

Loonkostenvoordeel voor werknemer met laag inkomen

By |2017-11-07T18:55:23+01:00december 24th, 2016|Regelgeving|

Wat verandert er? Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Deze nieuwe premiekortingen voor werkgevers moeten het eenvoudiger maken om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarnaast maakt het lage-inkomensvoordeel (LIV) het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door [...]

Regels voor loonbetaling gewijzigd

By |2017-11-07T18:55:23+01:00december 24th, 2016|Regelgeving|

Wat is er veranderd? Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken: De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het [...]

Vereenvoudiging belastingen auto

By |2017-11-07T18:55:23+01:00december 10th, 2016|Regelgeving|

Wat verandert er? Het systeem van autobelastingen wordt eenvoudiger. Dat gebeurt stapsgewijs tussen 2017 en 2020. De bijtelling voor privégebruik van volledig elektrische leaseauto's blijft 4% (tot een aanschafbedrag van € 50.000). Voor alle andere zakelijke auto's gaat de bijtelling naar 22%. De aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal [...]

E-factuur aan overheid verplicht

By |2017-11-07T18:55:23+01:00december 2nd, 2016|Regelgeving|

Wat verandert er? Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Straks moet u bij een nieuwe inkoopovereenkomst verplicht een e-factuursturen. U kunt op 3 manieren elektronisch factureren aan overheidsorganisaties: vanuit uw eigen (boekhoud)softwarepakket via het netwerk van Simplerinvoicing; via uw eigen aansluiting op Digipoort; via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid. Logius houdt bij welke overheden zijn [...]

Maatregelen om schijnconstructies van werkgevers te voorkomen

By |2017-11-07T18:55:23+01:00december 2nd, 2016|Regelgeving|

Wat is er veranderd? Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken: De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het [...]