Vanaf 17 april 2019 zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. Dat wordt duidelijk uit de Europese norm voor e-factureren die de Europese Commissie heeft bekendgemaakt.

Europa Decentraal liet al in september 2017 weten dat de oorspronkelijke datum van november 2018 niet gehaald zou worden. In richtlijn 2014/55 is een Europese standaard voor e-facturen opgenomen waarmee de onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten wordt bevorderd. Hierdoor moet er een einde komen aan de rechtsonzekerheid, buitensporige complexiteit en extra exploitatiekosten voor de marktdeelnemers.

Wat is e-factureren?

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Een e-factuur wordt vaak verward met een PDF-factuur die via de e-mail wordt ontvangen. Het verschil is dat een e-factuur automatisch kan worden ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem van de ontvanger, terwijl dit bij een PDF-bestand niet kan. Die laatste optie houdt in dat de factuur automatisch wordt ingelezen door het factureringssysteem van de ontvanger. Dit is bij een pdf-factuur niet mogelijk. Door de verplichting wordt uitwisseling en communicatie tussen aanbestedingssystemen bevorderd en wordt er een einde gemaakt aan rechtsonzekerheid, complexiteit en extra exploitatiekosten voor marktdeelnemers.