In de Raadscommissie van 4 april komt het voorstel voor een nieuw GVVP aan de orde samen met de voorstellen die de categorisering van de wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom zullen gaan regelen.

Vanuit de bewoners en ondernemers is er in 2016 input geleverd bij de plannen en zijn al of niet verwerkt in de voorstellen zoals ze nu naar de gemeenteraad gaan.

Lees en download hier alle relevante documenten