Overvalpreventie training voor ondernemers en medewerkers

Afgelopen jaar heeft CCV een drietal gratis trainingen verzorgt. Het aantal aanmeldingen was dermate hoog dat niet iedereen mee kon doen. In maart 2017 vinden er nog een tweetal cessies plaats.

Deze training is gratis beschikbaar en wordt gegeven op  14 maart en 21 maart 2017 en start om 19.00 uur. De bijeenkomst van 14 maart is speciaal voor de detailhandel, die van 21 maart voor de horeca. De training wordt georganiseerd op een nog te bepalen locatie in Middelburg. Ongeveer een week voor de bijeenkomst krijgt u te horen waar deze plaats vindt. Na afloop ontvangen alle deelnemers een certificaat en een boekje met praktische tips en adviezen.

Inschrijven kan d.m.v. een mail naar ceesverhage@zeelandnet.nl

aanvullende info:

Voor ondernemers die het risico op een overval in hun zaak zoveel mogelijk willen verkleinen, heeft het CCV tijdelijk een wel heel interessant aanbod. In samenwerking met de VOM en de Rabobank worden er 2 gratis overvalpreventie trainingen in Middelburg weggeven. In een drie uur durendegroepstrainingen (voor max 20 personen) leren ondernemers en medewerkers alles over het voorkomen van winkeldiefstal en overvalpreventie en hoe te reageren als het toch gebeurt. Ook worden er praktijksituaties geoefend met een acteur.

Het meest effectief

Als het gaat om het voorkomen van overvallen zijn veel maatregelen te nemen zoals camera’s, het afromen van de kassa’s (en dit ook duidelijk laten weten), heldere procedures bij openen en sluiten en een goede regeling voor het geldtransport. Toch blijkt vooral training van medewerkers het meest effectief te zijn. “Door alertheid en gedrag van medewerkers kan de kans op een overval aanzienlijk worden verkleind. In de training krijgen ze hiervoor de handvatten”, aldus Hendrik-Jan Kaptein, Hoofd Lokale Projecten bij het CCV.

Nagespeelde praktijksituaties

De training werkt met rollenspellen: een professionele acteur speelt een overvaller, de cursist moet daarop reageren. “Juist dat rollenspel is van grote waarde”, licht Kaptein toe. “Praktijkervaring helpt de cursist zijn eigen instinctieve reacties en grenzen goed te leren kennen. En het helpt ondernemers of medewerkers die toch met een overval worden geconfronteerd, om verstandig te handelen maar ook daderkenmerken te onthouden. Ook gaan getrainde medewerkers beter met de gevolgen van een overval om.”