Op 27 februari nodigt de gemeente Veere u uit voor de startbijeenkomst “herinrichting Torenstraat Meliskerke”

Locatie: Ons Huis, Burgemeester Adelaarstraat 26.
Tijd: 19.00 uur

Projectaanpak

Tijdens deze startbijeenkomst wordt er met behulp van een presentatie aan u uitgelegd hoe het proces wordt ingericht om deze herinrichting aan te pakken.

 

Inventarisatie ideeën over de herinrichting

Een belangrijk onderdeel in de projectaanpak is een inventarisatie van wensen, ideeën en problemen die u heeft/ervaart in de huidige inrichting van de Torenstraat. Met deze inventarisatie wordt een goede basis om het ontwerp van de herinrichting te starten gelegd om  te komen tot een ontwerp met veel draagvlak in de omgeving.

 

Tijdens de startbijeenkomst op 27 februari krijgt u de ruimte om u ideeën kenbaar te maken.

Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de startbijeenkomst of heeft u na de startbijeenkomst nog ideeën en/of wensen kunt u die mailen naar het volgende emailadres: Herinrichting.torenstraat@veere.nl

 

Werkgroep

Na bovengenoemde inventarisatie wordt er met een nog te vormen werkgroep een ontwerp gemaakt. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente Veere, een externe ontwerpdeskundige en een aantal van u (max 6 personen).

Gezocht wordt  naar enthousiaste mensen die in nauwe samenwerking met de gemeente Veere komen tot een ontwerp en doen bij deze een oproep. Als u interesse heeft in deelname aan deze werkgroep kunt u dat tijdens de startbijeenkomst aan de gemeente laten weten, of mailen naar eerder genoemd emailadres.

Als er meer dan 6 personen interesse hebben, vormt de Dorpsraad en de ondernemersvereniging een commissie die de werkgroep ondersteunt.

Contact gemeente Veere

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Corjan Marijs, projectleider van de afdeling Openbare Ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer (0118) 555 325; zijn persoonlijke e-mailadres isjc.marijs@veere.nl