Nieuwsarchief

/Nieuwsarchief/

Behoefte aan oplaadpunten voor fietsen

By | augustus 8th, 2017|Geen categorie|

  De ANWB heeft in 2016 onderzoek gedaan naar het recreatieve fietsen in Nederland. 32% van de recreatieve fietstochten wordt gemaakt met een E-bike. In Zeeland ligt dat percentage zelfs op 37% Het zelfde onderzoek wijst uit dat rustplekken, oplaadpunten en bewegwijzering extra aandacht verdienen en dat er bij de VVV's veel vragen komen over [...]

KERNCIJFERS VRIJETIJDSECONOMIE ZEELAND 2016

By | juli 8th, 2017|Geen categorie|

CBS telde 10,1 miljoen overnachtingen in Zeeland in 2016. Dit is een record-aantal, voor het eerst is de grens van 10 miljoen overnachtingen gepasseerd. 50,7% hiervan betreft Nederlandse gasten, 49,3% komt uit het buitenland. De buitenlandse markt groeit al vijf jaar op rij, alhoewel de groei in 2016 minder sterk was dan in voorgaande jaren. De Nederlandse markt stabiliseert [...]

Voorbereid op privacywetgeving AVG in tien stappen

By | juli 2nd, 2017|Regelgeving|

Voorkom een boete, bescherm de privacy van je klanten. Net gewend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Vanaf 25 mei 2018 krijg je te maken met de grote Europese broer: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leef je die niet na? Dan kun je een torenhoge boete verwachten. Bereid je nu al voor. MKB servicedesk besteed [...]

Aangifte doen van diefstal voor buitenlandse toeristen.

By | juli 1st, 2017|Veiligheid|

Voor onze buitenlandse gasten geldt er een iets andere wijze van aangifte doen dan voor onze eigen inwoners. Dat komt omdat zij geen DigiD hebben en digitaal geen aangifte kunnen doen. Speciaal voor hen zijn er aangifte formulieren opgesteld in het Duits, Engels en Frans. Vul de formulieren zo compleet mogelijk in en zorg dat [...]

Vergoeding bij storing internet en telefoon

By | juni 21st, 2017|Geen categorie|

Wat verandert er? U moet bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten uw klanten compenseren. Compensatie wordt verplicht bij een storing die langer duurt dan 12 uur. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. U kiest zelf de vorm van compensatie. Bijvoorbeeld extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld. [...]

Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

By | juni 21st, 2017|Regelgeving|

Wat verandert er? Straks kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na [...]

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

By | juni 21st, 2017|Regelgeving|

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers [...]

Nieuwe Arbowet: alles op orde?

By | juni 21st, 2017|Regelgeving|

In 2017 verandert de Arbowet. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Lees [...]

Bijeenkomst horeca leeftijdscontroles 26 juni in Domburg

By | juni 14th, 2017|Regelgeving|

In de maand mei heeft de gemeente Veere controles uitgevoerd op de naleving van de regels ten aanzien van de leeftijdsgrenzen en alcohol. De handhaving is uitgevoerd met een mystery shopper en heeft zich vooral gefocust op de vergewisplicht en het daadwerkelijk schenken. Gemeente Veere Alle gecontroleerde bedrijven hebben hierover een brief gehad van de [...]

“Symposium STERK, onbeperkt ervoor gaan!”

By | mei 29th, 2017|Evenementen|

Op dinsdag 20 juni organiseren Strandsport Zeeland en organisatie adviesbureau Janse & Janse het Symposium “STERK, onbeperkt ervoor gaan!”. Topsport, ondernemen en managen liggen heel dicht bij elkaar. Door middel van dit symposium wil de organisatie de ervaring en het doorzettingsvermogen van paralympische sporters verbinden met het bedrijfsleven. Het symposium vindt plaats in het Gemeentehuis [...]