Werner van Laere

06 47422429

info@ondernemersmanagerveere.nl

Onderzoek beleid en dienstverlening gemeente Veere

Net als in 2017 voert het bureau PON uit Tilburg onderzoek uit naar beleid en dienstverlening.

Vanaf week 38 nodigen gemeente Veere o.a. 2400 ondernemers uit hun mening te geven over het uitgevoerde beleid en onze dienstverlening. Meer info

26-9-2019 Werner van Laere

Netwerkbijeenkomst 5 september

We kijken terug op een zeer inspirerende netwerkbijeenkomst van donderdag 5 september 2019. Dank aan alle aanwezigen en sprekers voor de enthousiaste verhalen en waardevolle informatie! En in het bijzonder bedanken we Adriaan Wisse voor de gastvrije ontvangst en de interessante rondleiding over zijn bedrijf!

18-8-2019 Werner van Laere

Inspiratieavond ´omgaan met klanten´


Boeiende workshop gelardeerd met humor gepresenteerd door Guido Thys.


Op 19 november organiseert de FOV een avond voor

ondernemers, gemeentebestuurders en ambtenaren

 

Inspiratieavond FOV 19 november.pdf 28-10-2019 Werner van Laere

Enquête nieuwe beleid ERT gemeente Veere


Gemeente Veere stelt binnenkort haar nieuwe beleid ‘Economie, Recreatie & Toerisme' op. Daarvoor haalt

zij zoveel mogelijk input op bij Veerse ondernemers en stakeholders.

11-11-2019 Werner van Laere

Groene Inspiratieprijs Veere 2019: nomineer een (collega) ondernemer!

Nomineer jouw meest duurzame, inspirerende Veere ondernemer via

 https://www.veere.nl/groene-inspiratieprijs-veere/

26-9-2019 Werner van Laere

BHV & EHBO


Net als vorig jaar bieden we dit najaar, in aanvulling op de voorjaarscursussen, BHV-cursussen aan.

We willen u van harte uitnodigen (opnieuw) deel te nemen

BHV- en EHBO-nieuws najaar 2019.pdf 18-10-2019 Werner van Laere

Financiële impulsen voor ondernemers vanuit de Gemeente Veere

Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het fonds Toeristische Impuls Veere en de gevraagde documenten stuurt u naar Ralf Beije, beleidsondersteuner Economie, Recreatie en Toerisme van gemeente Veere r.beije@veere.nl


Innovatievouchers

Informatie over Innovatievouchers voor verblijfsaccommodaties is te vinden op: https://www.impulszeeland.nl/nl/nieuws/innovatievouchers-verblijfsrecreatie

26-9-2019 Werner van Laere

School of Life

Zeer inspirerende cursus met steun van de gemeente Veere. Meer informatie over School of Life lees verder


Er is plaats voor 20 ondernemers, dus meldt u snel aan! r.beije@veere.nl

26-9-2019 Werner van Laere

EZK stelt € 2 miljoen beschikbaar


Subsidie om het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de gelegenheid te stellen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zodat deze groep ondernemers ook in de toekomst succesvol kan blijven.

 

16-10-2019 Werner van Laere

Uitstallingennota 2020


Een bewust ‘bescheiden’ beleid met een vergunningsvrij stelsel voor uitstallingen. Het nieuwe beleid levert een bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en de (cultuurhistorische) uitstraling van de gemeente Veere.

10-10-2019 Werner van Laere

Samenwerken aan een veilige jaarwisseling


De gemeente Veere wil voor iedereen een veilige jaarwisseling van maken, met zo weinig mogelijk schade en overlast. Ook uw hulp is daarbij nodig.

 

brief oud nieuw.pdf 1-11-2019 Werner van Laere
Home Archief Ondernemersorganisaties Contact