School of Life


Zeer inspirerende cursus met steun van de gemeente Veere. Meer informatie over School of Life lees verder

Onderzoek beleid en dienstverlening gemeente Veere


Net als in 2017 voert het bureau PON uit Tilburg onderzoek uit naar beleid en dienstverlening.


Onderzoek Leefbaarheid en Toerisme


Met de uitkomsten van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme hebben we beeld van de factoren die een rol spelen bij de balans tussen leefbaarheid en toerisme

Toeristische Impuls


Financiële impulsen voor ondernemers vanuit de Gemeente Veere

Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het fonds Toeristische Impuls Veere en de gevraagde documenten stuurt u naar Ralf Beije

r.beije@veere.nl

Innovatievoucher


Informatie over Innovatievouchers voor verblijfsaccommodaties is te vinden op:

 https://www.impulszeeland.nl/nl/nieuws/innovatievouchers-verblijfsrecreatie

Uitstallingennota


Een bewust ‘bescheiden’ beleid met een vergunningsvrij stelsel voor uitstallingen. Het nieuwe beleid levert een bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en de (cultuurhistorische) uitstraling van de gemeente Veere.

OndernemersmanagerVeere CORONA-VRAAG-ANTWOORD ARCHIEF ORGANISATIES CONTACT