Ondernemersorganisaties

/Ondernemersorganisaties
Ondernemersorganisaties2018-10-03T12:56:04+00:00

In de gemeente Veere zijn een negental ondernemersverenigingen actief, allen gebonden aan een van de kernen en allen verenigd in de Federatie Ondernemersverenigingen Veere.
Daarnaast zijn er een aantal brancheorganisaties actief  al of niet met een eigen gebiedsgebonden afdeling.

Hieronder treft een opsomming aan:

Federatie Ondernemersverenigingen Veere  ( FOV)
Interim Voorzitter:  A. van der Hoofd |  06-51428121 |  angapinge@zeelandnet.nl
Secretariaat: Adriaan Wisse |  06-10989182  | fovveere@gmail.com

Ondernemers Vereniging Serooskerke
http://www.serooskerke.nu
Voorziiter: A. van der Hoofd  |  0118-591701  |  angapinge@zeelandnet.nl
Secretariaat: J.H. Bruins | jhbruins@zeilenwiel.nl | +31 6 53159007

Ondernemersvereniging Vrouwenpolder
http://www.vrouwenpolder.nu
Voorzitter:  J. Kodde  |  0118-674758  |  info@foxparkbeheer.nl
Secretariaat: J. Duvekot   |  0118-591586  |  info@vrouwenpolder.nu

Zoutelande Ondernemersvereniging ZOMID
Voorzitter: C.W. Bierens  |  0118-562550  |  cwbierens@zeelandnet.nl
secretariaat: L. Roelse  |  06-20934294  |  famroe@planet.nl

Ondernemersvereniging Koudekerke
http://www.koudekerke-dishoek.nl
Voorzitter: Rien Oostdijk  |  0118-553175  |  info@recreo.nl
Secretariaat: Sjacco Joziasse  |  0118-551623  |  ovk@zeelandnet.nl

Ondernemersvereniging Westkapelle
http://www.westkapelle.com/
Voorzitter: Wilco Houmes  |  0118-571539  |  info@houmesmakelaars.nl
Secretariaat: Joop Kesselaar  |  06-46045847 | ondernemersvereniging@westkapelle.com

Ondernemersvereniging Meliskerke
http://www.meliskerke.com/
Voorzitter: C. Rotte   |  0118-562351  |  crotte@zeelandnet.nl
Secretariaat: W. Boone  |  0118-561284  |  info@familieboone.nl

Ondernemersvereniging Veere
Voorzitter: Paul Barendregt  |  0118-501563  | msv-veere@outlook.com
Secretariaat:  |  B.P. Poppe  |   0118-501231  |  msv-veere@outlook.com

Ondernemersvereniging Domburg  ( OBD)
Voorzitter: Frans Provoost  | +31 6 51038671  |  obddomburg@gmail.com
Secretariaat:

Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle
Voorzitter: Arjen Maljaars  |  06-22258723  |  info@annonu.eu
secretariaat:  Mirjam Sol  |  …  |  secretaris@natuurlijkoostkapelle.nl

Koninklijke Horeca Nederland afd. Veere
http://www.khn.nl/
Voorzitter: Albert van Steeg   |  06-14784106  |  Info@restaurant-dedis.nl
Secretariaat: J. Koopman Schoonmade  |  0118-611919  |  jajokoop@zeelandnet.nl
Consulent: P. Arkenbout  |  06-53394973  |  p.arkenbout@khn.nl

Recron afd. Walcheren
http://www.recron.nl/
Voorzitter: Ab Pouwer  | 0118-592635 | ab@oranjezon.nl
Secretariaat: A.van Disseldorp | 06-53758471|  vandisseldorp@recron.nl

ZLTO Walcheren
http://www.zlto.nl/
Voorzitter: W. Verhage  |  0118-552599  |  wilcoverhage@hotmail.com
Secretariaat: N. Dieleman Raas  |  0118-640128  |  ndieleman@zeelandnet.nl

Vekabo Walcheren
http://www.vekabo.nl/
Voorzitter: P. Marinussen  |  0118-591485  |  indebocht@zeelandnet.nl
Secretariaat: M. de Looff  |  0118-551479  |  mdelooff@zeelandnet.nl