Het strand is in de eerste plaats bedoeld als locatie om zoveel mogelijk ongestoord en onbezorgd te kunnen recreëren. Vanuit dat oogpunt en het aspect veiligheid, streeft de gemeente Veere er naar om het aantal verkeersbewegingen van (motor-)voertuigen, tot een minimum te beperken. Om dit te realiseren, zijn er de nodige spelregels opgesteld.

De gewijzigde spelregels kunt u in concept hier downloaden.

Het is ook mogelijk om een zienswijze in te dienen, als u hiervan gebruik wilt maken stuur dan een mail met uw zienswijze naar : strandontheffingen@veere.nl