Om zoekverkeer in de stad Domburg zoveel mogelijk te vermijden gaan Veere een dynamisch parkeerverwijssysteem (hierna te noemen als DPV Domburg) aanleggen.

Wat gaan we doen?

Het DPV Domburg bestaat uit statische borden en dynamische borden. Op de dynamische borden wordt met tekst aangeven of parkeerterreinen bezet zijn of vrij (VOL/VRIJ).

Op de tekening die u hier kunt downloaden staan de dynamische en statische borden aangegeven die geplaatst worden. Deze komen in de plaats van de huidige bebording.

Het systeem telt via tellussen bij de entree’s van de parkeerterreinen het aantal auto’s. Deze meting in relatie tot het aantal parkeerplaatsen zorgt ervoor dat de borden kunnen aangeven of het VOL of VRIJ is.

Op de parkeerterreinen aan de Van Voorthuijsenstraat en de J.Tooropstraat wordt elke parkeerplaats voorzien van een sensor. Voor een betrouwbare meting wordt afgeweken van de tellussen, omdat er meerdere in – en uitgangen zijn.

Voor een goede en betrouwbare telling is het nodig om het ingaande en uitgaande verkeer te scheiden. Om dit te bereiken worden  de entrees van de parkeerterrein midden eilanden aangebracht.

Dit geldt niet voor de parkeerplaatsen aan de Van Voorthuijsenstraat en J.Tooropstraat, hier zijn per parkeerplaats sensoren.

 

Planning

De werkzaamheden starten, zoals nu bekend, op 26 maart en duren tot begin mei.

Hoofdaannemer is Vialis, welke het systeem ontwerpt, installeert en realiseert. JD Infra uit Meliskerke verzorgt de aanpassing van de entrees van de parkeerterreinen.

Er wordt gestart op de parkeerterreinen Irma 1 en 2, daarna volgen andere parkeerterreinen.

De planning hiervan is nog niet bekend, dit wordt bekend gemaakt via de website www.veere.nl .

Nadat het systeem is geïnstalleerd en in werking is (bedoeling is voor Pinkersteren) hebben is er een periode van ca. 2 weken waarin er gekeken wordt hoe het systeem werkt en kunnen eventuele fouten eruit gehaald worden.

 

Wat betekent dit voor u?

In principe zijn de parkeerterreinen toegankelijk, zij het met enige hinder. In verband met de uitvoering van de werkzaamheden en veiligheid zijn is de gemeente genoodzaakt om een rijbaanhelft bij de toegang van de parkeerterreinen af te sluiten.

Bij het plaatsen van de masten voor de statische en dynamische borden wordt er gebruik gemaakt van een halve rijbaanafzetting en verkeersregelaars. Er worden geen straten afgesloten, verkeer kan normaal zijn weg vervolgen zij het met enige hinder.

 

Contactpersonen

Heeft u vragen over de voorbereiding van het DPV Domburg dan kunt u contact opnemen met de heer W. Geldof, projectleider Openbare Ruimte, op 0118-555466.

Heeft vragen tijdens de uitvoering dan kunt u contact opnemen met P. Schmeink, toezichthouder van de gemeente Veere op 06-54370669.

Download hieronder de diverse tekeningen van de locaties.

Domburg_situatie_HP_F1_opm_05-03-2018 8-8 Sportveld 08-03-2018

8-8 Sportveld 08-03-2018

7-8 Tramzicht

6-8 Dr B Vaandragerstr

5-8 bij de molen

4-8 Roosjesweg-overloop

3-8 Traverse 16-03-2018

2-8 Mezgerweg (Overloop)

1-8 Irma 1&2