Toeristische Impuls Veere

- Doel: toekomstbestendig, modern, kwaliteit

- Nadruk: innovatie en duurzaamheid

- Hoe: financiële impuls voor nieuwe projecten, onderzoeken en ontwikkelingen

- Bedrag: € 300.000

- Samenwerking: RECRON, FOV, Vekabo, KHN en HISWA

Themas

- Toekomstbestendig ondernemerschap in de moderne economie

- Vernieuwing en verduurzaming van het toeristische en strandproduct

- Circulaire economie en energietransitie

- Versterking arbeidsmarkt en samenwerking met onderwijs

- Recreatieve, duurzame mobiliteit en routestructuren

- Versterking van ons landschap, onze cultuur en ons DNA

- Gezondheidstoerisme en gezonde levensstijl

- Watersport gerelateerde activiteiten

Toetsingscriteria

- Innovatief project met een duurzaam en structureel karakter

- Regionale economische spin off

- Cross-sectorale samenwerking

- Bijdrage aan een jaarrond toeristisch product

- Multifunctioneel karakter voor zowel toeristen als inwoners

- Verduurzaming van het recreatieve (strand)product

- Bovendien breed draagvlak (bijv. door co-financiering en sponsoring) en opstartfase

Oproep

- Aanvragen vanuit ondernemers

- Aanvraagformulier, A4 met samenvatting, financiële onderbouwing, plan voor   promotie

Vragen

- Simone Romijn SJ.Romijn@veere.nl

- Werner van Laere info@ondernemersmanagerveere.nl


Werner van Laere

06 47422429

info@ondernemersmanagerveere.nl

Toeristische Impuls Veere

Home Archief Ondernemersorganisaties Contact