Wat verandert er?

Er komen landelijk uniforme, duidelijke regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De vernieuwde regels gaan gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen.

Nu zijn deze regels nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar deze zijn niet altijd helder en kunnen per gemeente verschillen.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

Naar verwachting gaat het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen per 1 januari 2017 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.