Update Donkerbeleid Kustgebied Veere

//Update Donkerbeleid Kustgebied Veere

Update Donkerbeleid Kustgebied Veere

Het college en de raadscommissie van Veere hebben zich eerder gebogen over het ontwerpbeleid. Tijdens de formele ter inzage termijn daarna zijn er enkele zienswijzen ingediend.

De inzagetermijn is nu gesloten. De gemeente beschrijft de zienswijzen en haar reactie daarop in een reactiedocument. Zo nodig wordt het beleid nog aangepast, in overleg met het college eind december. Het ontwerpbeleid wordt vervolgens met het reactiedocument besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening op 15 januari 2018. De gemeenteraad besluit over vaststelling op 1 februari 2018.

De stukken komen naar verwachting per 5 januari 2018 openbaar beschikbaar op de website van de gemeente in de vergaderkalender. En natuurlijk op het beeldende beleidsplan http://veere.buro210.com (tijdelijke locatie).

Verder wordt er de komende periode gewerkt aan enkele ‘blauwdrukken voor verlichting’:  dit zijn factsheets met (goede) voorbeelden van verlichting langs duintrappen, op duinpaden, bij paviljoens en wellicht ook een blauwdruk voor een camping. De goede voorbeelden die er al zijn worden gebruikt en er wordt overwogen nog een proef uit te voeren. Als u hier gedachten bij heeft, neem gerust contact op met. Jaklien Vlasblom jaklien@lichtendonkeradvies.nl

 

 

By |2017-11-27T19:03:10+00:00november 27th, 2017|Geen categorie|

About the Author: