In opdracht van Rijkswaterstaat gaat VolkerInfra als vaste onderhoudsaannemer van Rijkswaterstaat komende week werkzaamheden uitvoeren aan de weg/fietspad die boven over de Veersedam loopt.

Uit inspecties is gebleken dat er beschadigingen aan het asfalt ontstaan door opdruk van de wortels van de duindoorn die langs de weg groeien.

Door die wortelopdruk wordt het asfalt beschadigd en komt, wanneer hier geen maatregelen tegen worden genomen, de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere gebruikers van de weg in het geding.

De te verrichten werkzaamheden bestaan uit het terugsnoeien /klepelen van de duindoornstruiken langs de weg, zodanig dat eventuele verdere wortelopdruk niet langer het asfalt van de weg kan beschadigen. De benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd met een mobiele kraan. De weg over de dam blijft tijdens het werk normaal in gebruik, waardoor de toegang tot het strand en de strandpaviljoens is gegarandeerd.

Wanneer?

Woensdag 4 april t/m vrijdag 6 april, dagelijks tussen 07.30 uur t/m 17.00 uur.

Vragen?

Mocht u, naar aanleiding van deze mail, nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marcel Hintzen, Omgevingsmanager van Rijkswaterstaat op 0653 744 835 of een e-mail sturen naar marcel.hintzen@rws.nl