Werkzaamheden en planning

De duiker onderdoor de Prelaatweg wordt vergroot, ten behoeve van een verbeterde waterafvoer. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Scheldestromen. Melse Maljaars uit Aagtekerke zal de werkzaamheden voor het Waterschap uitvoeren. Om deze duiker te vergroten vervangt Delta Netwerkgroep vooraf de waterleiding. De aannemer van de Delta Netwerkgroep is H4a. De start van de werkzaamheden voor het vervangen van de waterleiding is gepland op 8 mei 2017 en duurt tot het Hemelvaart weekeinde (25 mei 2017). De start voor het vervangen van de duiker is gepland op 29 mei 2017, naar verwachting zullen de werkzaamheden medio juni afgerond zijn. 

Wat betekent dit voor u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de rijbaan. Dit wordt met borden kenbaar gemaakt. Voor het verkeer op de Prelaatweg zal een helft van de rijbaan afgezet zijn. Met verkeersregelaars wordt het verkeer geregeld. In de uitvoering zal bekeken worden of dit voldoende is om de veiligheid van werknemer en weggebruiker te waarborgen. De toegang naar de Parkweg is altijd bereikbaar.

 Contact vragen over de uitvoering

Als u vragen heeft over de uitvoering

–          Werkzaamheden voor de waterleiding kunt u contact opnemen met de uitvoerder van H4a  de heer Niek Verdurmen, 0115 562440 of met de contactpersoon van Delta Netwerkgroep de heer Richard Vertriest 0113 741100

–          Werkzaamheden voor de duiker kunt u contact opnemen met de heer Rene Geschiere van het Waterschap Scheldestromen, hij is bereiken onder telefoonnummer: 088 2461000

Contact overige vragen gemeente Veere

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Waldo Geldof, senior toezichthouder van de afdeling Openbare Ruimte. Zijn doorkiesnummer is (0118) 555 466/(06)54370668; zijn persoonlijke e-mailadres is w.geldof@veere.nl .

Contact buiten werktijden

Als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden problemen zijn buiten kantoortijden dan kunt u contact opnemen met de piketdienst van de gemeente Veere. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0118-555444.