Vanaf 29 januari 2018 voert DNWG in opdracht van Enduris en Evides Waterbedrijf werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gas- en drinkwaterleidingen in deze wijk. Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet.

Werkzaamheden

Om de oude elektriciteitskabels, gasleiding en drinkwaterleiding te vervangen is het nodig dat DNWG de straat en/of de trottoirs tijdelijk ontgraaft. Dit kan betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Uiteraard zorgt DNWG  er voor dat u te allen tijde uw woning en/of bedrijf kunt bereiken.
Ook worden de huisaansluitingen daar waar noodzakelijk aangepast.

Planning

Dit project bestaat uit twee verschillende fasen. De eerste fase start op maandag 29 januari a.s. op de kruis Jacob Brasserstraat/d’Arke.

Download hier de planning en lees meer>>>