Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt aangepast

//Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt aangepast

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt aangepast

wob-verzoek

 

 

 

 

 

Wat verandert er?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt aangepast:

  • De overheid hoeft onredelijke verzoeken om informatie niet in behandeling te nemen.
  • Bij zeer omvangrijke verzoeken kan de beslistermijn worden verlengd.
  • Zeer omvangrijke verzoeken kunnen gedeeltelijk worden behandeld.
  • (Her)gebruik van openbare overheidsinformatie voor nieuwe producten en diensten (bijvoorbeeld apps) wordt makkelijker.
  • Er komt een uniforme kostenregeling.
  • Overheden die niet binnen 6 weken reageren op verzoeken om informatie hoeven geen dwangsom meer te betalen.
  • De dwangsomregeling uit de Algemene wet bestuursrecht is niet langer van toepassing op de Wob. Dit voorkomt misbruik van de Wob.
Voor wie?

Alle ondernemers

Wanneer?

De wijziging gaat in per 1 oktober 2016

Lees meer>>>

By |2017-11-07T18:55:25+00:00september 25th, 2016|Regelgeving|

About the Author: