Op 22 februari 2017 is het plan fietsen op 5-Sterren niveau gepresenteerd door gedeputeerde Carla Schönknecht en Routebureau VVV Zeeland. Tijdens een bijeenkomst bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen zijn de aanwezigen geïnformeerd over het initiatief van Routebureau VVV Zeeland om het voorzieningen niveau voor recreatieve fietsers op te waarderen naar 5-Sterren niveau. “Zeeland en fietsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij vinden het heel belangrijk dat zowel de inwoners als onze toeristen, die ook vaak voor het fietsen naar Zeeland komen, heel veilig en comfortabel kunnen fietsen, vandaar dit plan”, aldus gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen.

 

 

Voucherregeling

Zeeland is met het unieke landschap op de grens van land en zee, een fietsprovincie bij uitstek. Om de belevingswaarde van dit landschap te vergroten heeft de Provincie Zeeland samen met Routebureau VVV Zeeland een plan ontwikkeld waarmee Zeeland haar positie als fietsprovincie verder kan verstevigen. Een plan dat kan worden uitgevoerd als provincie, gemeenten en ondernemers de handen ineen slaan. Daarom wordt vanuit de Provincie Zeeland de voucherregeling 5-sterren fietsvoorzieningen beschikbaar gesteld. Een voucherregeling waarmee bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen uitstekend hun naam kunnen verbinden aan het thema fietsen.

Lees meer over de voorzieningen en de voucherregeling>>>